Konsultavimo terminas kilo iš lotynų kalbos žodžių "consultare, consulto", reiškiančių "apsvarstyti, apmąstyti, apgalvoti, atsižvelgti, diskutuoti". Tik tolimesnė reikšmė yra "klausti patarimo". Todėl konsultavimo būdų bei metodų yra daugiau, nei stereotipiškai įsišaknijęs vienas iš jų.

Į konsultavimo veiklą žiūrint kaip į kontinuumą (vientisą erdvę), galima išskirti 2 konsultavimo požiūrius, esančius skirtinguose kraštutinumuose - ekspertinis konsultavimas viename kraštutinume bei procesinis konsultavimas kitame kontinuumo kraštutinume. Procesinio konsultavimo pavyzdžiai yra psichologinis bei ugdantis konsultavimo būdai.

Jums - sprendimų paieška Jums tinkamu būdu!

Konsultavimo būdai

Ekspertinis konsultavimas
Ekspertinis

Pasidalinimas sukaupta patirtimi bei žiniomis, konkrečios sferos rekomendacijos bei patarimai klientui, siekiant kliento tikslų įgyvendinimo. Mūsų ekspertiškumo sritys detalizuotos čia.

Ugdantis konsultavimas
Ugdantis

Pokalbis su klientu, išgryninant kliento siekiamus tikslus, skatinant rūpimų klausimų apmąstymą, atskleidžiant kliento galimybes, inicijuojant aktyvius pokyčius, siekiant didesnio efektyvumo bei kryptingo veiklumo.

Psichologinis konsultavimas
Psichologinis

Pokalbis su klientu, siekiančiu išspręsti savo psichologinius sunkumus, atrasti vidinę ramybę, norinčiu suprasti save ir savo santykius, einančiu dvasingumo keliu, ieškančiu gyvenimo prasmės ar gilių atsakymų į kitus egzistencinius klausimus.

ĮŽVALGA: Kuo skiriasi psichologinis konsultavimas nuo ugdančio?

Ugdymas mokymų pagalba yra vienas iš efektyviausių tobulėjimo būdų.

Požiūrį plečiantys. Įgūdžius lavinantys. Patyriminiai. Pažintiniai. Interaktyvūs. Kompetencijas ugdantys. Leidžiantys žvelgti giliau. Susisteminantys. Nuoseklūs. Tokie yra mūsų organizuojami mokymai.

Remiantis ilgamete patirtimi, vykdome 4-is (pasirinktinai - 6-is) mokymų etapus.

X

Mokymų etapai

Mokymų etapai

Pirmajame etape siekiame išsiaiškinti realius mokymosi poreikius. Tam skiriame ypatingai daug dėmesio, nes nuo šio etapo priklauso viso tolesnio proceso sėkmė. Atliekami išsamūs tyrimai, analizės, naudojant įvairius metodus; stengiamasi pažvelgti į visuminį įmonės ar organizacijos vaizdą ir pasiūlyti sprendimus, kurie labiausiai atitinka įmonės vystymosi prioritetus.

Antrajame atape siūlomas konkretus sprendimas - detalios mokymo programos ar kiti organizacijos vystymo sprendimai, pristatomos ir aptariamos su įmonės vadovais, aiškiai apibrėžiami mokymo tikslai. Šiame etape iš anksto su vadovais aptariami lūkesčiai pasiūlymo atžvilgiu, įvertinama potenciali mokymo nauda.

Trečiajame etape, kuris nėra privalomas, galima pamatuoti dalyvių žinių lygį prieš mokymus. Pamatavus žinių lygį po mokymų, penktajame etape, gaunamas labai konkretus mokymo rezultatyvumo įvertinimas. Esant poreikiui, galima prieš ir po mokymo vertinti ne tik dalyvių žinias, bet ir konkrečius įgūdžius.

Ketvirtajame etape (arba nepasirinkus žinių / įgūdžių įvertinimo - trečiajame etape) prasideda konkrečių seminarų organizavimas. Seminarus organizuojame nuo pradžios iki pabaigos, todėl turime sukaupę didelį ratą partnerių, padedančių puikiomis mokymams tinkamomis patalpomis ar specialia būtina įranga, arba galima derinti tai su įmonės poreikiais, kai dalį organizacinių rūpesčių perima įmonės personalo vadybininkai, o AISERA konsultantai užtikrina nepriekaištingą mokymų turinį.

Penktajame etape, jei buvo pasirinkta, atliekamas antrasis mokymo dalyvių žinių ar įgūdžių patikrinimas.

Šeštasis etapas (arba nepasirinkus žinių / įgūdžių įvertinimo - ketvirtasis etapas) vykdomas jau pasibaigus mokymams. Tuomet yra organizuojama grįžtamojo ryšio sesija, kurios metu AISERA konsultantai teikia rekomendacijas vadovams bei vertina mokymo efektyvumą. Priklausomai nuo mokymo dalyvių dalyvavimo efektyvumo vertinimo procese, mokymo efektyvumas matuojamas išsamiau arba labiau apibendrintai. Šiame etape aptariamos tolimesnės darbuotojų ugdymo gairės bei organizacijos vystymosi tendencijos.

Mokymų formos

Atviri mokymai
Atviri mokymai

Visiems skirti mokymai. Galimybė ne tik suvokti, patirti, išmokti, sužinoti nauja, bet ir užmegzti naudingų ryšių, surasti bendraminčių.

Vidiniai mokymai
Vidiniai mokymai

Konkrečiai įmonei, jos veiklos specifikai pritaikyti mokymai. Galimybė kalbėti "viena kalba", atvirai, atsižvelgiant į turimą įmonės patirtį ir keliamus tikslus.

Kitokių formatų mokymai
Kitokių formatų mokymai

Mokymai internetu. Mokymai, suderinti su laisvalaikiu, pramoga. Mokymai, žvelgiant nauju, netradiciniu ar neįprastu kampu.

Tai kompleksinės, koordinuojamos, vienkartinės mūsų pastangos, apribotos laiko, biudžeto, išteklių, ir kryptingų atlikimo specifikacijų, skirtų patenkinti Jūsų poreikius.

Tai laikina veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą - skirta sukurti unikalų produktą, paslaugą ar rezultatą.

Projektas apima tarpusavyje susijusių darbų kompleksą, kurie atliekami siekiant specifinio tikslo, ribotą laiko tarpą, panaudojant griežtai apribotą biudžetą.

Vykdome tiek vienetinius monoprojektus, tiek daugialypius multiprojektus.

Tipinė projektų eiga grafiškai.

X

Projektų eiga

Projektų eiga

Projektų pobūdis

Kuriamieji projektai
Kuriamieji

Įmonės valdymo struktūros, padalinių veiklos aprašymas. Pardavimo, klientų aptarnavimo standartų paruošimas. Personalo valdymo strategijos, politikos parengimas. Kompetencijų modelio paruošimas. Veiklos vertinimo sistemos parengimas.

Tiriamieji projektai
Tiriamieji

Įmonės valdymo auditas. Darbuotojų mokymo poreikių, efektyvumo, pasitenkinimo darbu, motyvacijos tyrimai. Darbuotojų kompetencijos, veiklos vertinimai. 360°, mikroklimato tyrimai. Dvigubi vizitai su pardavimo darbuotojais.

Sesijų moderavimas
Strateginių ir darbinių sesijų moderavimas

Moderavimas, kuriant ar atnaujinant įmonės ar organizacijos strategiją; priimant reikšmingus sprendimus veiklos tobulinimo, numatomų reorganizacijų, organizacijos vystymo ar verslo plėtojimo atvejais.

Vykdome renginius įmonėms, įstaigoms, įvairioms organizacijų komandoms. Mūsų renginiai yra labiau orientuoti į prasmingą turinį bei įsisąmonintą patyrimą, pramogų juose yra ženkliai mažiau nei būna standartiniuose pramoginio laisvalaikio renginiuose. Suteikdami savo prasmingas įžvalgas, bendradarbiaujame su aktyvių renginių partneriais.

Įvairaus formato renginiuose dalyvaujame kaip pranešėjai. Pranešimai galimi tiek vidiniame įmonės, organizacijos renginyje, tiek viešoje konferencijoje, tiek inovatyviame formate.

Renginių tipai

Komandos formavimas
Komandos formavimas

Kai siekiama suburti darniai veikiančią komandą, kai norima išmokti efektyviai siekti rezultatų kartu su kolegomis, kai stengiamasi ugdyti bendradarbiavimo gebėjimus.

Motyvaciniai pranešimai
Motyvaciniai pranešimai

Kai būtina savo komandą įkvėpti siekti aukštesnių rezultatų, priimti organizacijoje vykdomus pokyčius, imtis atsakomybės už savo veiksmus, suprasti įmonės vertybes, motyvuoti naujiems iššūkiams, stiprinti įmonės kultūrą ar paskatinti savarankišką asmeninių galių plėtojimą.

Kitokie renginiai
Kitokie renginiai

Verslo pusryčiai. Vadybos popietė. Psichologijos vakaras. Pranešimai konferencijose, renginiuose, klubuose. Verslumo ar verslo vystymo sesijose. Inovacijų ar kūrybiškumo dirbtuvėse. Pranešimai įmonių Valdyboms.

Ekspertinis konsultavimas

Ugdantis konsultavimas

Vidiniai mokymai

Kitokių formatų mokymai

Kuriamieji projektai

Tiriamieji projektai

Sesijų moderavimas

Komandos formavimas

Motyvaciniai pranešimai

Kitokie renginiai

Paslaugos skirtos

visiems tobulėjantiems!

Privatiems

B2C

Susisiekime click
  • Psichologinės konsultacijos
  • Ugdantis konsultavimas
  • Atviri mokymai
  • Individualūs projektai
  • Atviri renginiai

Verslui

B2B

Susisiekime click
  • Pelno siekiančioms įmonėms
  • Viešojo administravimo įstaigoms
  • Efektyvumo siekiančioms organizacijoms