Vadyba Vadyba

+

Psichologija Psichologija

Labiausiai telkiame savo dėmesį & turime daugiausia patirties:

lyderystė.      pokyčiai.      derybos. veiksmingumas.   dvasingumas.

Mūsų darbo principai

1.
POREIKIS. Skiriame reikšmingą dėmesį tam, ko klientas pageidauja. Klausiame, kokį tikslą klientas nori pasiekti. Ir girdime! Nes pvz.: nebrukame mokymų lavinti įgūdžius tik todėl, kad galime puikiai išmokyti, kai ekspertiškai matome, kad ne įgūdžių stoka, o kitos kliūtys trukdo pasiekti norimus rezultatus.
2.
SPRENDIMAS. Kompleksinis, integruotas su išsikeltais tikslais, maksimaliai didinantis vertę ir kuriantis ilgalaikę sėkmę. Pateikę išsamų pasiūlymą, kartu su klientu nuosekliai dirbame, siekdami kuo rezultatyvesnio sutarto sprendimo realizavimo.
3.
GRĮŽTAMASIS RYŠYS. Aptariame, kiek tiksliai pateiktas sprendimas atitiko išreikštą poreikį, matuojame, kaip buvo vertinamas sprendimas, pateikiame tolimesnių žingsnių pasiūlymus.

Kaip ugdome asmenybes?

 • Vykdome psichologines konsultacijas.
 • Konsultuojame ugdančiu būdu (angl. coaching).
 • Mokome inovatyviais aktyvaus mokymosi metodais.
 • X

  Aktyvaus mokymosi metodai

  • Diskusijos
  • Praktinės treniruotės
  • Vaidmenų žaidimai
  • Atradimo metodas
  • Atkaklus klausinėjimas
  • Atvejų nagrinėjimas
  • Abipusis mokymas
  • Videotreniruotės
  • Grupinės užduotys
  • Komandos formavimas
  • Praktiniai projektai
  • Darbas grupėmis
  • Praktiniai tyrimai
  • Vaizdinių priemonių naudojimas
  • Simuliacijos metodikos
  • Kita
 • Taikome sužadinimo, patirties išsiaiškinimo bei motyvavimo technikas.
 • X

  Sužadinimo, patirties išsiaiškinimo bei motyvavimo technikos

  • Minčių lietus
  • Dalyvių patirties išsiaiškinimas
  • Istorijų pasakojimai
  • Filmuotos medžiagos rodymas
  • Žiūrėk-galvok-aptark su kitu
  • Atvejų nagrinėjimas
  • Demonstravimas
  • Nebaigti sakiniai
  • Namų darbai
  • Kita
 • Naudojame vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodikas.
 • X

  Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodikos

  • Struktūruoti klausimai
  • Nebaigti sakiniai
  • Klausimai refleksijai
  • Vertinimas pagal kriterijus
  • Vertinimas balais
  • Saldžioji refleksija
  • Voratinklis. Žvaigždė. Kita
  • Pyrago dalijimas
  • Vertinimas spalvotais lapeliais
  • Kita

Mūsų požiūris

Šiuolaikinė vadyba, adekvačiai išgryninta iš daugybės įmanomų variantų bei tinkamai pritaikyta, yra būtina kiekvienos sėkmingos įmonės veikloje.

Asmeniniai gebėjimai, individualūs savo potencialo atskleidimo įgūdžiai, veikloje ar tarpusavio santykiuose būtinos kompetencijos bei savybės, bruožai yra neišvengiamai susijusios su šiuolaikine psichologija.

Vadybos ir psichologijos žinių, gebėjimų bei patirties derinys ypač naudingas, išgaunant profesionaliausią sudėtingų situacijų įvertinimą bei galimus sprendimo variantus. Klausimus Kas? Kaip? Kodėl? laikome esminiais. Nuolat noriai mokomės. Ir iš klientų.

Požiūris

Vertiname išmintingą pusiausvyrą - gilumas vs plotis, trumpalaikis vs ilgalaikis, vizija vs rodikliai, strategija vs taktika, greitis vs ramybė, efektyvumas vs įvaizdis, protas vs jausmai.

Sisteminis, visybiškas požiūris leidžia pasiekti maksimalų efektyvumą, orientuojantis į produktyvų ilgalaikį bendradarbiavimą. Platus teikiamų paslaugų spektras reiškia tai, kad visuomet stengiamės pasiūlyti patį geriausią konkrečios situacijos sprendimą, o ne iš anksto sukurtus tipinius, paviršutiniškus, apibendrintus šablonus.

Klientų atsiliepimai

Havi Logistics
Vesti mokymai paliko labai gerą įspūdį dėl glaustos ir struktūruotos informacijos, patraukliai bei iliustratyviai dėstomos medžiagos, gausių praktinių užduočių. Maloniai nuteikė atsakingas požiūris į programos paruošimą, kai programa buvo lanksčiai priderinta prie aukščiausio lygio vadovų pristatomų strateginių pranešimų kitiems mokymų dalyviams. O svarbiausia tai, kad mokymais liko patenkinti patys dalyviai. Beveik visi mokymų dalyviai gautą patirtį, žinias bei įgūdžius įvertimo kaip svarbius savo darbe ir stengėsi taikyti praktiškai.
Sanitex
Ingos, kaip mokymų lektorės, įvertinimai buvo labai aukšti. Konsultantė nuosekliai ir argumentuotai išdėstė puikiai susistemintą informaciją, sugebėjo aiškiai ir paprastai išaiškinti, pateikė daug konkrečių ir praktiškai pritaikomų pavyzdžių. Konsultantės panaudotos praktinės užduotys, situacijų filmavimai, dalyvius įtraukiančios diskusijos labai praplėtė dalyvių požiūrį, o pateikta informacija - tiek teorija, tiek jos pritaikymas praktikoje, - paliko labai gerą įspūdį. Beveik visi mokymų dalyviai ( > nei 50 vadovų) mokymus įvertino kaip ypač naudingus ir svarbius savo darbe.
MV
Patiko kruopštus ir atsakingas ruošimasis dar iki seminaro - įmonės aktualijų analizė, seminaro dalyvių poreikių išsiaiškinimas, temų bei galimų sprendimų siūlymas būsimam seminarui. Mokymuose patiko kompetetingas lektorės dėstymas, reagavimas į pateiktus klausimus, praktiniai pavyzdžiai, kurie yra pritaikytini darbe, aktuali teorinė dalis. Diskusijos ir aptarimai vyko gyvai, adekvačiai reaguojant į iškylančius klausimus ir paliečiant tuo momentu iškilusias temas, pagrįstais atsakymais išsklaidant abejones. Aš ir kolegos esame dėkingi Ingai Romanovai už naudingą informaciją, praktiškų sprendimų rinkinį bei nepriekaištingą lektorės bendravimą su auditorija.
Profilis
Visa teorija pritaikyta praktikoje, tai padeda geriau įsisavinti informaciją, be to buvo pateiktos išvados, rezultatas reziumuotas, įtraukti beveik visi seminaro dalyviai į pokalbius. <...> Praktinės užduotys susietos su teorine dalimi ir apibendrinimas po kiekvienos užduoties, patiko mokymų detalus pravedimas ir argumentavimas. <...> Praktinės užduotys bei teorinė dalis parengta glausčiai ir įdomiai. <...> Labiausiai patiko puikus lektorės darbas, praktinės situacijos, atsižvelgimas į klausytojų lūkesčius, ir atitinkamai mokymo programos pritaikymas / koregavimas. <...> Labai kompetentingas dėstymas – tiek teorija, tiek jos pritaikymas praktiniais pavyzdžiais.
Profilis
Labiausiai patiko dėstytojos sugebėjimas valdyti grupę, dėstymo stilius, elgesys su auditorija, nepriekaištingas situacijos valdymas. <...> Naudinga informacija, technikos ir žingsniai, labai praktiški pasiūlyti sprendimai. Svarbus ir teisingas akcentas mūsų nuostatoms. <...> Labiausiai patiko diskusinio pobūdžio dėstymas, laisva ir draugiška atmosfera, dėstytojos atsakymai ir reagavimas į pateiktus klausimus. <...> Gavau iš tavęs neįtikėtinai daug, tiek daug, kad net nežinau, ar įmanoma gauti daugiau. Iš esmės, gavau gyvenimą, nes galėjau gyventi. Dabar daug ką imu suprasti. Ačiū tau. Ačiū, Inga. Ačiū tau labai.

Konsultantė INGA ROMANOVA

Patirtis
Patirtis
 • Mokymai vykdomi >15 metų.
 • Psichologė praktikė nuo 1993 metų.
 • Verslo konsultantė nuo 2006 metų.
 • Su konsultavimu nesusijusiame versle 10 metų.
 • Iš jų 8 metai - direktorės / vadovės pozicijoje.
Išsilavinimas
Išsilavinimas
 • EMBA laipsnis ISM Vadybos Universitete:
  Rinkodaros / Projektų / Finansų / Pokyčių valdymas & Lyderystė
 • Psichologija Vilniaus Universitete:
  • Doktorantūra [psichologija, 4 metai].
  • MA klinikinės psichologijos laipsnis.
  • BA psichologijos laipsnis.
Įgūdžiai
Įgūdžiai
 • Veda mokymus & asmeninio augimo grupes bei konsultuoja lietuvių, anglų, rusų kalbomis.
 • Nuolat kuria ir vykdo naujas mokymo programas.
 • Nuolat dalyvauja tobulėjimo kursuose, seminaruose, konferencijose.
 • Dalyvavo verslo įmonių valdyme valdybos narės pareigose.
 • Diegė & tobulino kokybės sertifikatus įmonėse.
 • Analizavo & tobulino personalo ugdymo & administravimo, pardavimo & rinkodaros, kitų* išteklių procesus įmonėse.
  * Turtas (pastatai, autoūkis, kt.) / IT & IS / Apsauga / Viešbutis / Raštinė & archyvas, kt.
Norite bendradarbiauti, turite įdomų projektą, norite kartu įgyvendinti prasmingą idėją? Susisiekime!

Kontaktai

 • email  info@aisera.lt
  Kaip sakoma "Best time to call is to email"...
 • tel  +370 65 08 40 08
  Įprastu darbo laiku, jei nesame su klientu...
 • Skype
  Susisiekime el.paštu ar telefonu, kad aptarti sąlygas, kuomet galimas susijungimas.
 • AISERA LinkedIn'e
  Užmegzkime ryšius profesionalų tinkle!
 • AISERA Facebook'e
  Tapkime bičiuliais! Užmegzkime dialogą!

Paklausimas ar komentaras