• image01

  Mes

  esame padėti...

 • image02

  Atrasti

  įkvėpimo šaltinius!

 • image03

  Imtis

  įgyvendinti svajones!

 • image04

  Suvokti

  kas išties veiksminga!

 • image05

  Eiti

  pažinimo keliu!

 • image06

  Rinktis

  prasmingumą!

 • image07

  Augti

  ir tobulėti kartu!

Artimiausi mokymai

Atviri mokymai

Individuali konsultacija

Psichologinis konsultavimas
hover
Apie tai, kaip labiau pasitikėti savimi, kaip įveikti kilusias tarpasmeninio bendravimo ir kitokias krizes, kaip suprasti save ir kitus. Apie tai, kaip įsisąmoninti praeitį, pilnai patirti dabartį bei su gera psichologine būsena pasitikti ateitį.
Ψ consult

Platesnis akiratis

Įrašai

Naudinga

Kuo ugdantis konsultavimas (angl. coaching) skiriasi nuo psichologinio? Ar naudojamos visiškai skirtingos, ar identiškos metodikos ir technikos? Kuo būtent ugdantis konsultavimas yra naujiena, o kuo - tik naujas pavadinimas? Kokie dar, be pavardintųjų, pagalbos būdai egzistuoja? Kokiems žmonėms tinka ugdantis konsultavimas, o kokiems - psichologinis? O kuomet - psichoterapija? O kuomet - mentorystė? Kaip nepasiklysti, renkantis profesionalus?
Plačiau

Dėmesingas įsisąmoninimas (angl. Mindfulness) - tai tokios praktikos ir metodikos, kurios leidžia mums ugdyti savo sąmoningumą, dėmesingumą bei kryptingumą veikloje.

Būdami labiau dėmesingi ir sąmoningi, galime objektyviau vertinti susiklosčiusią situaciją, lengviau suvokti savo emocijas bei kylančius potyrius, pasirinkti adekvatesnius problemų sprendimų būdus.

Plačiau

Lakoniškai

X

Lakoniškai

Ši rubrika skirta akcentuoti lakoniškai pateikiamus tris principus, kurie nusako tam tikro reiškinio ar problemos esmę arba pagrindinius veikimo būdus. Dažnai viską sutalpinti į ribotą skaičių principų yra gana sudėtinga. Tačiau kai tai pavyksta - lengva įsiminti ir suprasti. Taigi čia bus kalbama ne apie viską, o tik apie tai, ką galima sutalpinti į lakoniškumo rėmus.

Siūlykite idėjas, vertas įsidėmėjimo ir Jūs!

1.
IŠŠŪKIAI. Su kokiais iššūkiais tenka susidurti? Ar ambicingus tikslus sau keliame? Kaip reaguojame, susidūrus su gautais iššūkiais? Ar sugebame išeiti iš savo komforto zonos ribų?
2.
VEIKSMAI. Ar galite sistematizuoti konkrečius veiksmus? Tai labiau "gaisrų gesinimas" ar nuosekli, apgalvota strategija? Ar ir kaip būtent ruošiamės? Į ką orientuojamės veikdami?
3.
REZULTATAI. Kiek jie netikėti mums patiems? Ar mokame jais pasidžiaugti? Ar iš jų mokomės? Ar vertiname savo klaidas? Kokia yra mūsų savimotyvacija, atkaklumas, susitelkimas?

Mums rūpi Jūsų nuomonė!